Privacyverklaring

PORTAS® (hierna te noemen 'aanbieder') vindt bescherming van de door de klant ter beschikking gestelde persoonsgerelateerde en overige gevoelige gegevens, erg belangrijk. Deze bepalingen in deze privacyverklaring waarborgen de naleving van de privacybescherming.

§ 1 Persoonsgegevens

a) Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die de identiteit van de klant openbaar maken of openbaar kunnen maken. De aanbieder houdt zich aan het beginsel van een zo beperkt mogelijke gegevensopslag. Er wordt zoveel mogelijk afgezien van het verzamelen van persoonsgegevens.

b) Omgang
Persoonsgegevens zijn uitsluitend bedoeld voor het geven van advies aan en de begeleiding van belangstellenden. Ze worden principieel niet doorgegeven aan derden. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt in de noodzakelijke omvang.

c) Bezwaar
De klant kan op elk moment bezwaar maken tegen het opslaan van zijn persoonsgegevens. Dat geldt niet voor gegevens die beschikbaar moeten worden gehouden voor afhandeling van de overeenkomst.

d) Recht op informatie
Op schriftelijk verzoek informeert de aanbieder de klant over de gegevens die over hem of haar zijn opgeslagen.

e) Recht op het corrigeren, wissen en blokkeren van gegevens
De klant heeft te allen tijde het recht om onjuiste persoonsgegevens op verzoek te laten corrigeren, wissen of blokkeren. De uitoefening van dit recht is gratis en er kan vereenvoudigd via het het contactformulier om worden gevraagd. Dit vindt principieel gratis plaats.

§ 2 Gebruiks- en registratiegegevens

Voor de inrichting van de internetpagina worden gebruiks- en registratiegegevens binnen het noodzakelijke kader verzameld, verwerkt en gebruikt. Klantgegevens en IP-adres worden met datum en tijd in een logbestand geregistreerd en voor een statistische beoordeling van deze website gebruikt en opgeslagen. Gebruiks- en registratiegegevens worden niet samengevoegd met persoonsgegevens.

§ 3 Gegevensbeveiliging

a) Gegevensbeveiliging
Alle gegevens op de beschikbare websites van Portas worden door middel van technische en organisatorische maatregelen beveiligd tegen verlies, vernietiging, toegang, verandering en verspreiding. De aanbieder aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de vernietiging en beschadiging van gegevens.

b) Sessies en cookies
Voor de bediening van de internetpresentatie kan de aanbieder gebruikmaken van cookies of sessies door de server, waarin gegevens kunnen worden opgeslagen. Cookies dienen daarbij bijv. ook als persoonlijke begroeting met de naam van het lid. Cookies zijn bestandjes die door een website op de harde schijf van de klant worden opgeslagen, om diens computer bij een volgend bezoek aan de website weer automatisch te herkennen en daarmee het gebruik van de website aan de klant te kunnen aanpassen. Cookies kunnen echter ook door de instelling van de browser worden geweigerd, doordat het opslaan van cookies wordt gedeactiveerd of door de browser zo in te stellen dat deze bij het verzenden van cookies een melding geeft. De aanbieder zorgt ervoor dat er geen persoonsgegevens uit sessies of door cookies worden overgenomen.

c) Google Analytics en Google Remarketing
Deze website maakt gebruik van Google Analytics en Google Remarketing. Dit zijn diensten van Google Inc. ("Google"). Google maakt gebruik van zogenoemde "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Vervolgens worden de laatste drie cijfers van het IP-adres door Google verwijderd, zodat het IP-adres niet meer eenduidig kan worden toegewezen. Google neemt de bepalingen m.b.t. privacybescherming van de "US-Safe-Harbor"-overeenkomst in acht en is bij het "Safe Harbor"-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel geregistreerd.

Google zal van deze informatie gebruikmaken, om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de exploitant van de website samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het gebruik van internet verbonden diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie indien nodig doorgeven aan derden, wanneer dit wettelijk is voorgeschreven of wanneer derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Derde aanbieders, inclusief Google, zetten advertenties op websites op internet. Derde aanbieders, inclusief Google, gebruiken opgeslagen cookies om advertenties te plaatsen op basis van vorige bezoeken van een gebruiker aan deze website.
Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. Er kan te allen tijde met uitwerking voor de toekomst bezwaar worden gemaakt tegen het verzamelen en opslaan van gegevens. U kunt het gebruik van cookies door Google deactiveren door dit in de software van uw browser in te stellen, door de pagina www.google.de/privacy/ads op te roepen en te klikken op de knop "opt-out". Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derde aanbieders deactiveren, door de deactiveringspagina van de netwerkadverteerders op te roepen op www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Meer aanwijzingen over de bepalingen van Google vindt u op www.google.com/intl/de/privacy.

Wij maken u er echter op attent, dat u in een voorkomend geval geen gebruik kunt maken van alle functies van deze website. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de bewerking van de door u verzamelde gegevens door Google op de eerder beschreven wijze en voor het eerder genoemde doel.

§ 4 Contact opnemen

Om contact op te nemen m.b.t. de privacybescherming, kan de gebruiker zich wenden tot de in het Colofon vermelde contactpersonen.